Genel İngilizce Kur Programları

HAFTA İÇİ GRUBU :

SALI                              ÇARŞAMBA                    PERŞEMBE                  CUMA

 

19:00 – 21:15                       19:00 – 21:15                    19:00 – 21:15                19:00 – 20.30

 

(Kelime Kulübü)

HAFTA SONU  GRUBU :

CUMARTESİ                  PAZAR      

 

10:30 – 14:30                  10:30 – 14:30  ( SABAH GRUBU)

 

15:00 – 19:00                   15:00 -19:00    ( ÖĞLEN GRUBU)

 

KURS SÜRESİ : 7 AY

KURS SÜRESİ BOYUNCA SINIRSIZ KONUŞME VE KELİME KULÜPLERİNE KATILMA İMKANI.

 

1, kur: Beginner: Başlangış

2.Kur: Elementary: Temel

Başlangıç seviyesi olup, temel dilbilgisi yapılarının öğrenilmesini içerir. Günlük konuşma kalıpları ile pratik ve gramer birlikte verilir. Öğrenciler basit konular uzerinde yabancılarla konuşabilir, paragraflar yazabilir, kolay konu başlıklarını okuyup anlayabilirler. Öğrendikleri temel zamanlarla basit tümceler kurabilir, kendilerini kısaca ifade edebilecek düzeye ulaşırlar. Birey, kendisine yakın çevre ve konularla ilgili olan basit tümceler ve terimleri kullanarak iletişimi gerçekleştirebilir. Çok sık karşılaştığı durumlarla ilgili basit bilgi alışverişini gerçekleştirebilir.

3.Kur :Pre-Intermediate :Orta altı

Orta seviyenin başı anlamına gelmektedir. Elementary seviyesinde görülen gramer kalıplarına ve sözcüklerine ek yeni gramer yapıları ve sözcükleri öğretilir.
İngilizce’ yi belli bir sınırda konuşabilen öğrenciler içindir.Öğrenciler günlük yaşamlarında  yabancılarla kolaylıkla iletişim kurabilir, öğrendikleri yeni kavramlarla, çok karmaşık olmayan konularda okuduklarını anlayabilir yazılı olarak ifade edebilirler. Basit ama birbirleriyle bağlantılı cümleler kurabilir. Yolculuklarda ortaya çıkabilecek sorunların üstesinden gelebilir. Yaşadığı olaylar hakkında bilgiler verebilir.

4.Kur :Intermediate: Orta

Okuma, yazma, konuşma ve dinleme ağırlıklı İngilizce’nin tüm zaman ve cümle yapıları öğretilir. Konuşma becerisinin üst düzeye   çıkarılması sağlanır.
İngilizce’nin yapısal özelliklerini kavramış olarak, artık dilin inceliklerinin öğrenildiği ve uygulandığı, dört dil becerisindeki eksikliklerini giderildiği bir aşamadır.İngilizce’yi akıcı ve bilinçli konuşabilen öğrenciler içindir.
Öğrenciler bir çok farklı konu üzerinde yabancılarla uzun konuşmalar yapabilir, karmaşık cümleler kullanarak yazılar yazabilir, okuduğunu kolaylıkla anlayabilirler. Belirli bir konuda düşüncelerini daha zengin bir sözcüklerle dile getirebilir ve günlük yaşamın rahat iletişim kurabilirler. Karmaşık metinlerin ana fikrini anlayabilir. Alanıyla ilgili terimlerini bilir ve bu terimlerden yararlanarak görüşmeler yapabilir. Kendini doğal,akıcı ve hızlı şekilde ifade edebilir. Bir konu hakkında açık ve ayrıntılı bilgi verebilir. Genel bir soruyu cevaplayabilir, olumlu ve olumsuz yönleriyle bilgiler verebilir.

5.Kur :Upper-Intermediate: Orta üstü

Şimdiye kadar öğrenilenleri akıcı ve doğru şekilde konuşmaları, daha karışık cümle yapıları ve resmi yazışmaları yapabilmeleri yetisi ön plana alınır.
Dilbilgisinin en ince ayrıntılarına kadar hatasız yabancı dil kullanımının esas itibariyla kavranıldığı düzeydir. Dört dil becerisi bu düzeyde iyice gelişir ve pekişir.İngilizce’yi akıcı ve bilinçli konuşabilen öğrenciler içindir.
Öğrenciler bir çok farklı konu üzerinde yabancılarla uzun konuşmalar yapabilir, uzun anlamlı cümleler kurabilir, orjinal kitapları okuyup anlayabilirler. Uzun ve karmaşık metinleri anlayabilir ve ayrıntılı özetler çıkarabilir. Fazla sözcük arayışına girmeden kendini akıcı ve hızlı bir şekilde ifade edebilir. Dili toplumsal ve mesleki hayatında ya da eğitimde etkili bir şekilde kullanabilir.

6.Kur :Advanced : İleri

Akademik seviyede sözcük dağarcığını arttırma, geliştirme; düzgün ve doğru yazma;  okuma, okuduğunu anlama,  anladıklarını yazıya ve konuşmaya dönüştürebilme becerisinin kazanılabilmesi sağlanmaktadır. Advanced  seviyedeki öğrenciler Akademik düzeydeki sınavlara hazır duruma gelmiş olurlar. Öğrenciler yabancılar ile her konu üzerinde konuşabilir, tartışabilirler. İletişimde problem yaşamazlar. Okuduğu, dinlediği hemen hemen her şeyi zorlanmadan anlayabilirDüşüncelerini hızlı, çok akıcı ve  açık bir şekilde ifade edebilir. Karmaşık konularda ayrıntıları ayırt edebilir ve bunları aktarabilir.